Nå håper president Frode Flathagen i Norges Hundekjørerforbund at hundekjørere blir med når nytt regelverk skal på plass. (Foto: Christine Karijord)

Dette kan bli de nye konkurranse­reglene for kommende sesong

- Hvis dette høringsutkastet går igjennom på tinget, er dette reglene vi skal kjøre etter i kommende sesong, sier president Frode Flathagen i Norges Hundekjørerforbund.


Han forteller videre at alle klubber som er tilknyttet NHF nå har fått høringsutkastet med forslag om regelendringer, og at fristen for innspill er 19. oktober.

Lenke til HØRINGSUTKAST «Konkurranseregelment og arrangementsreglement for hundekjøring»

- Det betyr at alle som mener noe om forslagene i høringsutkastet må gå via sin klubb og sende inn tilbakemeldinger til oss i NHF via klubben. Dette skal så bearbeides med frist den 22. oktober før et ekstraordinært ting den 5. november. Og blir det nye regelverket vedtatt trår dette umiddelbart i kraft, sier Flathagen.  

- Vil dette si at det vil komme nye regler før årets løp?

- Hvis dette høringsutkastet går igjennom på tinget, er dette reglene vi skal kjøre etter i kommende sesong, sier forbundspresidenten.

- Kan du trekke fram noen av endringene som er foreslått i høringsutkastet? 

- Den største endringen er at mye «bør» og «kan» nå er erstattet med «må» og «skal». Det er en konkretisering for både kjørere, TD-er og rennledere som gir mindre rom for tolkning. Både for de som skal følge regelverket, men også for de som skal håndheve regelverket, sier Flathagen.

I tillegg er den nye konkurranseforskriften trukket bedre og tydeligere inn i NHFs sitt regelverk. Blant annet har nå stevneveterinær fått en tydeligere og mer definert rolle som øverste myndighet når det gjelder hundene på løp.

I høringsforslaget ligger det også inne at stevneveterinær skal være medlem av juryen på høyintensive løp over 320 kilometer.

 

Mer obligatorisk hvile

I høringsutkastet er det også foreslått mer obligatorisk hvile på samtlige distanser innen langdistanse hundekjøring.

Blant annet er det foreslått 10 timers sammenhengende obligatorisk hvile på løp som Finnmarksløpets 600-kilometer og Femundløpets 650-kilometer.

- Vi har lagt inn mer obligatorisk hvile i de lengste løpene for å hensynta dyrevelferden og for at bikkjene skal få mer hvile. At det også er lagt inn forslag om lengre sammenhengende obligatorisk hvile, er for at veterinærer skal ha bedre tid til å ta hand om hver eneste hund, sier Flathagen.

Han mener hundekjørere nå må være med når regelverket skal lages. 

- Nå ønsker vi at all kompetanse rundt løpskjøring og all synsing rundt regelverket skal komme frem gjennom åpen høring til klubbene i hele Norge. Og jeg håper at folk nå kan bidra til et tydelig og enkelt regelverk som er enkelt å håndtere. Og at vi nå kan se det store bildet og linjene, og at vi tenker dyrevelferd, sier Flathagen. 

Debatt
Hello Musher oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.