Både Alta Trekkhundklubb og Femund Trekkhundklubb reagerer på forslaget om økt obligatorisk hviletid i nytt regelverk. (Foto: Illustrasjon)

Trekkhundklubber ber Norges Hundekjørerforbund å forkaste forslag til nytt regelverk

Både Femund Trekkhundklubb og Alta Trekkhundklubb ber nå Norges Hundekjørerforbund (NHF) om å trekke høringsforslaget for nytt konkurransereglement for hundekjøring.


- Forbundstinget kom med en bestilling til styret i NHF – og det skulle nedsettes en arbeidsgruppe, bredt sammensatt, for å komme med forslag til nytt konkurranseregelverk. Og slik jeg har forstått dette via flere som var i denne arbeidsgruppa, så stemmer ikke høringsutkastet overens med det arbeidsgruppa har lagt frem som resultat på bestillingen fra Forbundstinget, sier medlem Roy Åge Ugseth i Sportslig utvalg i Alta Trekkhundklubb. 

Høringsforslaget fra NHK

Han forteller videre at hviletidsbestemmelser som er foreslått i punkt 7.13 i høringsforslaget ikke stammer fra arbeidsutvalget som ble satt til å arbeide med det nye regelverket.

- Derfor ønsker vi nå full innsikt i hva som ligger til grunn for høringsforslaget til det nye regelverket. Og hvor er den faglige forankringen, spør Ugseth.

 

Roy Åge Ugseth er medlem av sportslig utvalg i Alta Trekkhundklubb som har ansvaret for den sportslige utførelsen av alle klasser i Finnmarksløpet. (Foto: Maria Sparboe)

Reagerer på økt obligatorisk hviletid

 

Femund Trekkhundklubb mener også at høringsforslaget skal forkastes, og ber samtidig NHF om å benytte den nedsatte arbeidsgruppens faktiske forslag til nytt konkurransereglement. 

- Den viktigste grunnen til å forkaste høringsforslaget er punkt 7.13 som omhandler hviletid, sier leder Thomas Heggvik i sportslig utvalg Femundløpet.  

Han mener det ikke foreligger i faglig grunnlag bak forslaget om økte obligatoriske hviletidspotter, og mener man heller ikke kan spore hvor dette forslaget stammer fra.

- Det er ingen ting i høringsforslaget som viser at 7.13 er til det beste for dyrevelferden, og vi mener at arrangørene skal kunne administrere hviletid slik som tidligere bestemmelser, sier Heggvik. 

 

Leder Thomas Heggvik for sportslig utvalg i Femundløpet, her fra Hakadalseminaret i høst. (Foto: Christine Karijord)

For sent å endre regelverket midt i sesongen

 

Både Alta Trekkhundklubb og sportslig utvalg i Femundløpet mener det er for sent med store regelendringer midt i oppkjøringen av en ny sesong. 

Ifølge høringsuttalelsene mener klubbene også at høringsforslaget for nytt regelverk kommer alt for sent med tanke på at påmeldingen til både Femundløpet og Finnmarksløpet er startet, og at gjeldende regler for løpene allerede ligger ute.

- Intensjonen med dette arbeidet var å innlemme den nye konkurranseforskriften inn i NHFs regelverk, men når det nå er så store endringer i forslaget for nytt regelverk, mener vi det også er for sent å gjøre dette midt i oppkjøringen av en ny sesong, sier Heggvik.

- Det er for dårlig tid å sende forslaget på høring i to uker, når vi i tillegg er midt inne i treningssesongen, sier Ugseth. 

 

Debatt
Hello Musher oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.